/Files/images/0_bulng/зображення_viber_2020-07-27_23-22-15.jpg

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в ліцеї

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню).

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники,

працівники та педагогічні працівники ліцею та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

1. систематичність (повторюваність) діяння;

2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору ліцею.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту отримує секретар ліцею, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу .

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює соціальний педагог (контактний телефон якої оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу), а в разі її відсутності – особисто директор ліцею або його заступник з виховної роботи.

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6. Форма та зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7. Датою подання Заяв є дата їх прийняття.

8. Розгляд Заяв здійснює директор ліцею з дотриманням конфіденційності.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду Заяви директор ліцею приймає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія). До її складу входять, директор ліцею, його заступник з виховної роботи, психолог, соціальний педагог, інші педагогічні працівники, голова батьківського комітету, батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

4. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

5. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор ліцею скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

6. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор ліцею має повідомити постраждалого.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

9. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

10. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видачі наказу про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування призначається засідання Комісії на визначену дату, але не пізніше, ніж через 3 робочих дні після закінчення розслідування.

5. Директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

Реагування на доведені випадки булінгу

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварку, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор ліцею:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2. Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом, соціальним педагогом ліцею та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Додаток 2

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ

1. У разі виникнення такої ситуації учень повинен звернутися до дорослого (батьків, класного керівника, практичного психолога школи, соціального педагога, вчителя, заступника директора з виховної роботи, директора закладу освіти).

2. Дорослі (батьки, або особи, які їх замінюють) надають заяву за відповідною формою директору закладу або повідомляють відповідального за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, заступника директора з виховної роботи.

3. Педагогічні працівники по факту виявленого правопорушення чи інших негативних проявів учнями закладу освіти, оперативно інформують адміністрацію школи.

4. Директор ліцею розглядає звернення у встановленому порядку.

5. Директор ліцею скликає комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

6. Видається наказ про проведення розслідування.

7. Проводиться засідання комісії з розгляду випадків булінгу.

8. Результати розслідування оголошуються на засіданні комісії батькам (чи їх представникам) потерпілого та винного.

9. За результатами висновку комісії з розгляду випадків булінгу в разі виявлення факту булінгу, а не одноразового конфлікту, дані повідомляються уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службі у справах дітей по Московському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

10. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11. Психолого-педагогічна служба розробляє заходи щодо здійснення соціально-педагогічного патронажу осіб, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

12. Психологічна служба надає консультативну допомогу батькам (чи їх представникам).

Додаток 3

План заходів
щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі

Назва заходу Термін проведен- ня Цільова аудиторія Відповідальний
І. Засідання методичного об’єднання класних керівників «Основні чинники проявів булінгу щодо дітей та молоді» лютий Класні керівники ЗВР Симоненко Л.Б.
ІІ. Засідання педагогічної ради «Вивчення роботи класних керівників щодо захисту прав дитини та профілактики булінгу» травень Педагоги ліцею ЗВР Симоненко Л.Б.
ІІІ. Діагностика рівня сформованості учнівських колективів: 1. Діагностування рівня тривожності в учнівських колективах. 2. Соціальне дослідження наявності референтних груп та відокремлених у класних колективах. січень -березень 1-11 кл. Практичний психолог Стоколос Л.М., соціальний педагог Берлюта О.В., класні керівники
ІV. Проведення тренінгів: «Вчимося бути добрими» «Як відстояти себе?» «Спілкування з однолітками». «Толерантність – це … обговоримо?» «Як протистояти тиску однолітків?» «Підліткові компанії». «Безпека спілкування в мережі Інтернет». «Стоп! Булінг!» січень- травень 1-2 кл. 3-4 кл. 5кл. 6 кл 7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. Практичний психолог Стоколос Л.М.
V. Проведення занять з елементами тренінгу: «Чарівні слова відкривають серця» «Булінг : способи протидії» «Що таке людське «Я»?» «Як не порушити права людей, які навколо тебе?» «Профілактика булінгу серед підлітків» січень- травень 1-4 кл. 5 кл. 8 кл. 6-7 кл. 9-11 кл. . Соціальний педагог Берлюта О.В.
VI. Виховні заходи Гра-подорож «Що означає бути добрим?» Гра «Лиш добром зігріте серце вік не прохолоне» Гра «Подорож до Країни Ввічливості та Доброти» Етична гра «Вчимося поважати інших». Круглий стіл «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». Дискусія «Кулак – доказ? Крик – аргумент?» січень-травень 1-і кл. 2-і кл. 3-4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. Класні керівники
VII Розробка пам’яток-порад для учнів, батьків і педагогів: «Ознаки булінгу» «До кого звернутися, коли тебе образили?» «Булінг у школі: як його розпізнати?». «Правила дружньої поведінки» «Правила спілкування» січень лютий квітень березень травень Практичний психолог Стоколос Л.М., соціальний педагог Берлюта О.В.
VIIІ Робота з батьківською громадськістю: Лекція «Проблема насильства над дітьми як гостре соціальне явище». Консультації батькам «Як зменшити ризик булінгу у ставленні до вашої дитини?» березень квітень-травень Адміністрація школи, класні керівники, практичний психолог
ІХ Організація роботи «Скриньки довіри» Постійно Практичний психолог Стоколос Л.М.
Кiлькiсть переглядiв: 258

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/images/ato/YngsNCPRz0A.jpg

/Files/images/metodkabnet/razdelitel_33.gif

Директор школи Корнієнко Олександр Григорович 5-71-62
 Заступник директора з виховної роботи Симоненко Лариси Борисівни 5-23-66  Соціальний педагог школи Берлюти Оксани Вікторівни 5-23-66  Психолог школи 5-23-66
 Кримінальна міліція у справах неповнолітніх тел. 5-29-86  Районний відділ освіти тел. 5-70-76  Служба у справах неповнолітніх тел. 5-58-76  Соціальна служба у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-44-40  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-13-06  Управління праці та соціального захисту населення. Відділ звернення громадян та соціальних виплат дітей та молоді тел. 5-26-38  Відділ з призначення допомоги тел. 5-60-39
Гаряча лінія
 Всеукраїнська дитяча лінія тел. 0-800-500-21-81 ( безкоштовно, анонімно )  Кабінет « ДОВІРИ » тел. 5-44-40 ( анонімно )  Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96  Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8,тел. 228-87-83  Міжнародний Гуманітарний Центр „Розрада”, тел 234-83-68  Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей: тел. 0-800-500- 33 -50  Телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї : тел. 044– 451- 5- 451  Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309

Дата останньої зміни 24 Квітня 2022

Цей сайт безкоштовний!