Атестація педагогічних працівників Миронівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

2015/2016 навчального року


У 2015/2016 навчальному році проходять чергову атестацію:

Діяльність атестаційної комісії І рівня (станом на 01.09.2015):

 1. Атестаційна комісія керується Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом МОН України №930 від 6.10.2010 року зі змінами, внесеними згідно з наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 року та №1135 від 08.08.2013 року.
 2. Видано накази по школі: № 103-н від 01.09.2014 року "Про склад атестаційної комісії на 2014-2015 н.р.", №138-н від 01.09.2014 року "Про атестацію педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році.
 3. На засіданні комісії ознайомлено вчителів, що атестуються з планом атестації та Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами.
 4. Адміністрацією школи спланована робота по вивченню професійної діяльності вчителів, відвідуються уроки та позакласні заходи, вивчається рівень досягнень учнів з тих предметів, які викладають вчителі, що атестуються.
 5. Вчителі проводять відкриті уроки, беруть участь у семінарах, готують матеріали на педагогічні конкурси, ярмарку педагогічних технологій, систематизують свої напрацювання та складають електронні портфоліо.

/Files/images/D3epTfv_-bg.jpg

АТЕСТАЦІЯ

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників

Атестація педагогів — комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає їм змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня.

Атестація проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників, щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Вона є дієвим стимулом підвищення педагогічної майстерності.

Відповідно встановлено кваліфікаційні категорії: спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії, а також педагогічні звання: старший учитель, старший викладач, учитель (вихователь)-методист, педагог-організатор-методист, майстер виробничого навчання першої (другої категорії) та інші.

*********************************************************************************************************************************


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

 • Заява на атестацію.
 • Ксерокопії: диплома, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород.
 • Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.
 • Розробки проведених за 5 років відкритих уроків (не менше ніж 10) і виховних заходів (5-6).
 • Плани проведених тижнів з предмета, що викладає.
 • Графіки-дослідження досягнень учнів, яких навчав протягом 5 років.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів за класами з предмета, який викладає.
 • Опис досвіду роботи.
 • Анкета вчителя (за зразком).
 • Матеріали виступів у періодичній пресі, статті, присвячені досягненням вихованців учителю.
 • Авторські програми, дидактичний матеріал, збірники і посібники з предмета, над якими працював протягом атестаційного періоду.
 • Фотоматеріали.
 • Навчальний кабінет (напрацювання за 5 років)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО ШКІЛЬНИХ КАБІНЕТІВ


АтестаціяАтестація педагогічних працівників

Запитання: Чи поширюються положення нового "Типового положення про атестацію" на вчилелів, які написали заяву на атестацію (вересень 2010) до набуття чинності нового типового положення?

Відповідь: відповіді на усі ці запитання можна знайти у Листі МОН України №1/9-44 від 26.01.11 року "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
На численні звернення щодо застосування пункту 3.20. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 (далі – Типове положення) роз’яснюємо.
З метою захисту трудових прав вчителів та викладачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, передбачено, що вони атестуються лише з того предмета, який викладають за спеціальністю. Необхідною умовою при цьому є обов’язкове підвищення кваліфікації з тих навчальних дисциплін, які вчитель викладає.
Враховуючи, що Типове положення набрало чинності 30 грудня 2010 року, тобто вже після розподілу педагогічного навантаження вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, а також керуючись принципом неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, при оплаті праці вчителів, які викладають два і більше предметів, до кінця поточного навчального року слід застосовувати правила, встановлені пунктом 2.6. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти від 20.08.93 №310 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 419 від 01.12.98). Тобто у таких випадках необхідно керуватися нормативним документом, який діяв на початку навчального року.
У подальшому органам управління освітою спільно з інститутами післядипломної педагогічної освіти необхідно планувати курси підвищення кваліфікації вчителів, які викладають два і більше навчальних предметів, застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання, які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.

Висновок: до кінця 2010/2011 навчального року триває дія старого Положення про атестацію педпрацівників.


Запитання: Як буде здійснюватися оплата вчителям, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів у 2011/2012 н.р.?

Відповідь: 31.08.2011 вийшов рекомендаційний Лист МОНмолодьспорту за номером №1/11-8241 в якому сказано: "З метою забезпечення безперервного навчально-виховного процесу, рекомендуємо прийняти рішення щодо поширення присвоєних у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорії та педагогічного звання на все педагогічне навантаження педагогічним працівникам, які з різних причин не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які викладають, та надати можливість до 1 січня 2012 року пройти курсову підготовку за різними формами відповідно до пункту 3.20 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 за № 1255/18550."

Висновок: якщо Ви до кінця 2011 року подали заяву про проходження курсів з відповідних предметів, то Вам повинні оплачувати інші предмети за тією категорією, яку Ви отримали під час останньої атестації з основного предмета, але так як лист носить рекомендаційний характер, то прийняття рішення залишається за місцевою адміністрацією. У випадку нестачі коштів у місцевому бюджеті таке рішення може бути відхиленим.
Запитання: За спеціальністю я географ, маю першу категорію. Мене довантажують уроками з інформатики. Я пройшла курси підвищення кваліфікації з інформатики. Чи потрібно мені проходити атестацію з інформатики, щоб мені оплачували уроки інформатики за встановленою мені першою категорією, а не як спеціалісту?
Відповідь: Ви повинні атестуватися тільки з вашого основного предмету (за дипломом), з інших предметів атестуватися не потрібно, проходите тільки курсипідвищення кваліфікації.

Запитання 1. Я атестуюся. Мої уроки відвідують адміністрація школи. Мені зробили зауваження щодо оформлення моїх поурочних планів-конспектів. Чи існують якісь вимоги до написання планів-конспектів?

Відповідь: Згідно інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240 "... Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо", а також наказу МОН України від 17.05.2005 № 297 "Про подолання проявів бюрократизму в освіті" п.1.4. Встановити, що:
- єдиним документом у плануванні роботи навчального закладу є річний або семестровий план;
- календарне планування навчального матеріалу вихователі, вчителі, майстри виробничого навчання, викладачі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм;
- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму;
- планування роботи класних керівників, кураторів, вихователів, бібліотекарів, керівників методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо здійснюються один раз на семестр.
Висновок: більшість методистів знають структуру уроку і схему аналізу уроку, тому і вимагають це у планах-конспектах. З одного боку вони праві: вчителю-початківцю легше вдається урок, якщо всі етапи уроку буквально по хвилині розписані. Якщо ви вчитель зі стажем - ця писанина більше забирає часу ніж підготовка творчих робіт, тому відстоюйте свої права "- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму". Від вас не мають права вимагати все це розписувати у планах-конспектах. Але пам'ятайте - у конспектах може не бути РОЗПИСАНО все подетально, але ви повинні всі етапи уроку ПРОВЕСТИ під час уроку! На основі ПРОВЕДЕНОГО, а неНАПИСАНОГО і повинні надати оцінку вашому уроку і вашій педагогічній майстерності.

Кiлькiсть переглядiв: 935

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/images/ato/YngsNCPRz0A.jpg

/Files/images/metodkabnet/razdelitel_33.gif

Директор школи Корнієнко Олександр Григорович 5-71-62
 Заступник директора з виховної роботи Симоненко Лариси Борисівни 5-23-66  Соціальний педагог школи Берлюти Оксани Вікторівни 5-23-66  Психолог школи 5-23-66
 Кримінальна міліція у справах неповнолітніх тел. 5-29-86  Районний відділ освіти тел. 5-70-76  Служба у справах неповнолітніх тел. 5-58-76  Соціальна служба у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-44-40  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-13-06  Управління праці та соціального захисту населення. Відділ звернення громадян та соціальних виплат дітей та молоді тел. 5-26-38  Відділ з призначення допомоги тел. 5-60-39
Гаряча лінія
 Всеукраїнська дитяча лінія тел. 0-800-500-21-81 ( безкоштовно, анонімно )  Кабінет « ДОВІРИ » тел. 5-44-40 ( анонімно )  Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96  Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8,тел. 228-87-83  Міжнародний Гуманітарний Центр „Розрада”, тел 234-83-68  Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей: тел. 0-800-500- 33 -50  Телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї : тел. 044– 451- 5- 451  Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309

Дата останньої зміни 24 Квітня 2022

Цей сайт безкоштовний!