Виховна проблема

«Взаємозв’язок творчих можливостей учителя й учня та результативність педагогічної

діяльності щодо розвитку життєвої компетенції учня, формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу»

/Files/images/dividers_94.gif


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Вимоги до особистості класного керівника

1. Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає:
високий рівень самосвідомості, суспільної та національної свідомості;
усвідомлення громадянського обов'язку, високий рівень політичної культури та культури міжнаціонального спілкування;
високий рівень моральної вихованості;
соціальну активність і відповідальність;
володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вмінням творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте;
володіння вмінням брати участь у співпраці, співтворчості;
здатність до прояву громадянської активності на благо суверенної України.

2. Професійно-педагогічна спрямованість, сутністю якої є:
розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб'єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу;
педагогічна спостережливість; педагогічний такт.

3. Високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає:
знання основ предмета, завдань і категорій педагогіки;
знання вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості; розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання;
знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців;
володіння вміннями й навичками організації виховної діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів, вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування, відбору, узагальнення навчально-виховного матеріалу;
володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічне доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.

Основні функції класного керівника

Організаторські:
планування і координація всієї виховної роботи з класом;
надання допомоги активу в організації класу;
встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;
забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;
ведення документації в класі;
сприяння розвитку самоврядування в колективі.

Аналітико-узагальнюючі:
сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-узгоджуючі:
У забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.

Психологічні:
У встановлення довірливих стосунків із вихованцями,
зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівні:
активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.

Зміст роботи класного керівника

Вивчення учнів.
Об'єднання учнів у колектив.
Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.
Робота з батьками, громадськістю.
Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.
Співпраця із шкільним психологом.
Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.
Індивідуальна робота з учнями.

Зміст ВИХОВНОЇ роботи класного керівника

Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
Врахування інтересів дітей.
Організація роботи з батьками.

"Золоті правила" класного керівника

Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
Учитель має бути веселим, жартівливим.
Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
Учитель має бути доброзичливим.
Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням".
Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.
Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.
Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.
Учитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.

Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості школяра

1. Загальні дані.
Прізвище, ім'я.
Вік.
Клас.
Загальний фізичний розвиток.
Стан здоров'я..
Умови життя в сім'ї.

2. Навчальна діяльність.
Здатність до навчання:
особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, здатність до розподілу уваги);
рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення;
індивідуальні особливості пам'яті (швидкість і міцність запам'ятовування, легкість відтворення);
розвиток мислення (здатність розрізняти істотні та другорядні ознаки предметів і явищ, рівень засвоєння загальних і абстрактних, понять);
рівень розвитку уяви.
Старанність у навчальній роботі.
Інтерес до занять, ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності).
Вміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість, вміння самостійно працювати з книгою, завчати матеріал, контролювати себе, складати плани, конспекти тощо).

3. Особливості характеру й темпераменту.
Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру: спрямованість особистості у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе (чуйність, доброта, колективізм, ретельність, бездушність).
Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений), стійкість настрою, причини зміни настрою.

Кiлькiсть переглядiв: 384

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/images/ato/YngsNCPRz0A.jpg

/Files/images/metodkabnet/razdelitel_33.gif

Директор школи Корнієнко Олександр Григорович 5-71-62
 Заступник директора з виховної роботи Симоненко Лариси Борисівни 5-23-66  Соціальний педагог школи Берлюти Оксани Вікторівни 5-23-66  Психолог школи 5-23-66
 Кримінальна міліція у справах неповнолітніх тел. 5-29-86  Районний відділ освіти тел. 5-70-76  Служба у справах неповнолітніх тел. 5-58-76  Соціальна служба у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-44-40  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-13-06  Управління праці та соціального захисту населення. Відділ звернення громадян та соціальних виплат дітей та молоді тел. 5-26-38  Відділ з призначення допомоги тел. 5-60-39
Гаряча лінія
 Всеукраїнська дитяча лінія тел. 0-800-500-21-81 ( безкоштовно, анонімно )  Кабінет « ДОВІРИ » тел. 5-44-40 ( анонімно )  Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96  Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8,тел. 228-87-83  Міжнародний Гуманітарний Центр „Розрада”, тел 234-83-68  Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей: тел. 0-800-500- 33 -50  Телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї : тел. 044– 451- 5- 451  Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309

Дата останньої зміни 24 Квітня 2022

Цей сайт безкоштовний!