/Files/images/gf_kartinki/241980384у.png/Files/images/gf_kartinki/111.jpg

Перший урок - 2015/2016 н.р.

/Files/images/shklna_bbloteka/dividers_94.gif

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

У підготовці Першого уроку вам прислужиться публікація Лариси Петренко «Україна — єдина країна», розміщена на шпальтах одного з минулорічних чисел журналу «Заступник директора школи».

У розробці уроку запропоновано ігрові форми роботи, зокрема з елементами театральної ейдетики та драматизації

Україна—єдина країна. Розробка першого уроку

/За матеріалами Електронної газети /

Сьогодення ставить перед освітянами найважливіше завдання— виховати громадянина-патріота єдиної незалежної суверенної держави України. Аформувати національно свідому особистість, яканетільки шанує історію власного народу, айповажає інших, бере активну участь урозвитку сучасного демократичного суспільства, прагне слугувати своїй Батьківщині словом іділом, захищати івідстоювати її незалежність, необхідно зпершого уроку

У публікації:

Подано конспект першого уроку для учнів початкової школи, проведення якого має стати Святом Знань і Патріотизму

Розробка Першого уроку

Метою Першого уроку«Україна— єдина країна» єформувати вучнів розуміння єдності йцілісності України, що єнайзаповітнішою мрією українців, усвідомлення духовної єдності багатонаціонального народу України, спільності його культурної спадщини тамайбутнього, ау підсумку— утверджувати національну ідею якрозвиток вільної, незалежної, демократичної тазаможної держави.

Означена мета передбачає формуванняактивної життєвої позиціїучнів ітаких моральних цінностей: доброта, гідність, справедливість, толерантність, відповідальність.

Буття духовно розвиненої танаціонально свідомої особистості розкривається ушанобливому ставленні до інших людей. Людяність успілкуванні, взаємодії з оточенням єзапорукою єдності країни, стабільності, життя вмирі ізлагоді.

Виховання людської інаціональної самосвідомості, віра вдуховні сили своєї нації та її щасливе майбутнє можливі лише заумови дотримання правосвідомості, відповідального ставлення доЗаконів України. Бути національно свідомим, справжнім громадянином сучасної демократичної держави означає виступити супроти проявів дискримінації, жорстокості інасильства, засуджувати військову агресію. Щоб ці твердження закарбувалися впам’яті учнів, їх мають озвучити під час уроку «Україна— єдина країна».

Перший урок уновому навчальному роцімає стати для учнівСвятом Знань іПатріотизму. Тому провести його необхідно урочисто, яскраво йповчально. Насвято обов’язково слід запросити гостей, зокрема представників місцевої влади, депутатів, атакож безпосередніх творців нової історії нашої держави— активістів «Майдану», учасників АТО.

Під час уроку варто ознайомити учнів з історичним минулим України, історією рідного краю, основними державотворчими подіями, зокрема довготривалим процесом становлення незалежності країни. Особливу увагу необхідно приділитиформуванню вучнів почуття патріотизму, тобто любові досвого народу ікраїни, готовності відстоювати її незалежність, поваги додержавного суверенітету татериторіальної цілісності України, відтак демократичних засад державного устрою нашої Батьківщини.

Створити доброзичливу атмосферу тазабезпечити піднесений настрій учнів протягом проведення уроку дадуть змогу різноманітніігрові форми роботи, зокрема зелементами театральної ейдетики тадраматизації. Угрі учні ліпше розв’язуватимуть практичні, пошукові, індивідуальні йгрупові завдання, спрямовані навивчення історико-культурної спадщини України.

Розробляючи сценарій Свята Першого уроку, варто спиратися надіалогічні методи навчання, завдяки яким розвивається критичне мислення учнів. Зокрема, можна застосувати такі прийоми: дискусійних запитань, запитань мотиваційного характеру, незакінчених речень.

Також необхідно впроваджувати такі інтерактивні технології, як «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Піктограми», «Дискусійна сітка», «Запитання доавтора», «Асоціативний кущ» тощо тазастосовувати інформаційно-комунікаційні технологіїувигляді мультимедійної презентації «Україна— єдина країна», щомістить відеоролики тафотосюжети. Цедає змогу яскраво представити навчальний матеріал таформувати інформаційно-комунікаційну компетентність учнів.

Пропонуємо ознайомитись із розробкою першого уроку «Україна— єдина країна», щонадихне вчителів початкової школи настворення яскравого патріотичного свята(див. Додаток).

Додаток

Україна— єдина країна
Конспект першого уроку для учнів початкової школи

МЕТА:

 • виховувати вучнів національну самосвідомість іпатріотизм, бажання стати захисником ісправжнім громадянином України;
 • сприяти усвідомленню морально-правових норм ізагальнолюдських цінностей суспільства;
 • прищеплювати ціннісне ставлення досвоєї держави, суспільства, рідної мови;
 • виховувати шану та інтерес до історії власного народу, історії ікультури інших народів, які проживають натериторії Україні.

ЗАВДАННЯ:

 • ознайомити учнів зосновними державотворчими подіями становлення незалежної України;
 • формувати вучнів уміння швидко знаходити необхідну інформацію, співпрацювати вгрупі, логічно, вільно іпослідовно висловлювати власну думку;
 • розвивати комунікативну культуру учнів;
 • формувати критичне мислення, учити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.

ФОРМА УРОКУ: віртуальна мандрівка «Машиною часу» зелементами майстер-класу.

ОБЛАДНАННЯ:

 • комп’ютер;
 • мультимедійна дошка;
 • плакати здержавною танародною символікою України;
 • фонограма Державного Гімну України;
 • Конвенція прав дитини іКонституція України;
 • карта України тагеографічна карта світу;
 • картки для роботи вгрупах.

РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ:

І група— центр управління «Машиною часу»;

ІІ група—дослідники історії символів України;

ІІІ група— зберігачі народних скарбів;

ІV група— літературознавці;

V група— театральна студія;

VІ група— географи;

VІІ група— українознавці;

VІІІ група— народні майстри.

ПІДГОТОВКА ДОУРОКУ: Клас прикрашений синіми йжовтими повітряними кульками, вишитими рушниками, українськими віночками. Парти розставлені так, щоб розмістилося 8груп учнів, укожній групі— по4учасники. Напартах— таблички зназвами груп, роздатковий матеріал. Надошці— карта України, портрети Тараса Шевченка та інших видатних українських діячів, зокрема, рідного краю. Також тут записано вислови про Україну, прислів’я, приказки про рідний край. Учні врочисто одягнені: удівчаток— вишиті сорочки, укосах— блакитно-жовті стрічки, ухлопчиків— вишиті сорочки, краватки чикомірці.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель:

Любі діти!

Знов вересень нас запросив запарти:

Чекають юнь підручники ікарти…

Вся Україна Свято Знань стрічає,

Учнівство вдобру путь благословляє.

(Лариса Петренко)

Звучить «Державний Гімн України».
Учні підспівують стоячи.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель:

Слова палкі, мелодія врочиста…

Державний Гімн мизнаємо усі.

Для кожного села, містечка, міста—

Це клич один змільйонів голосів.

Це наша клятва, заповідь священна.

Хай чують друзі йвороги,

Що Україна вічна, незнищенна,

Від неї ясне світло навкруги.

(Наталія Поклад)

Чим єдля нас, українців, Державний Гімн?(Державним символом).Детальніше ознайомлять нас із державними символами України юні дослідники історії символів.

Учні стисло презентують заздалегідь підготовлені історичні довідки нафоні мультимедійної презентації, вибравши зподаного вчителем матеріалу найголовніше.

ІІІ. «Мозковий штурм». Уведення проблемної ситуації

На слайдах презентації— акровірш
Миколи Чернявського «Україна».

Учитель:

Увсіх людей одна святиня,

Куди неглянь, дене спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний вчужині рай.

Їм красить все їх рідний край.

Нема без кореня рослини,

Анас, людей, без Батьківщини.

(Микола Чернявський)

Учитель пропонує учням скласти асоціативний кущ. Вивішує надошці слово «Україна». Учні озвучують свої варіанти (найкраща, найрідніша, наймиліша, найсвітліша, найчарівніша, демократична, соборна, вільна, мама, бабуся, дідусь, родина, борщ, вареники, узвар, ластівки, калина, верба, батьківська хата, колискова, криниця) тапояснюють вибір.

ІV. Повідомлення теми ізавдань уроку

Учитель:Справді, скажеш одне лише слово «Україна», ів уяві постають тополі вполі, калина влузі, верба край долини, цілюща водиця, рідна ненька, українські пісні… Наша Україна— суверенна, незалежна, демократична, правова ісоборна держава. Суверенна йнезалежна, бомає право самостійно, без втручання інших держав вирішувати всі свої внутрішні тазовнішні справи. Демократична, бовлада вній належить народові. Лише народ може змінювати її основи— конституційний лад. Правова, боголовний уній— Закон. Соборна, бооб’єднана, ЄДИНА йНЕПОДІЛЬНА, дарована нам прадідами навіки! Сьогодні натакому важливому йсвятковому Уроці Знань, миз вами вирушимо увіртуальну мандрівку вчасі теренами рідної неньки-України, доторкнемося до її історичного минулого, спробуємо скласти для себе правові норми існування серед людей. Адопоможе нам уцьому наш власний Центр управління «Машиною часу». Надалі керувати подорожжю будуть наші віртуальні техніки.

V. Основна частина

Перший віртуальний технік:

Моя Батьківщина— цевишеньки цвіт,

І верби над ставом, йкалина.

Моя Батьківщина – цемрії політ,

Це рідна моя Україна!

Другий віртуальний технік:

Моя Батьківщина— це наша сім’я,

Затишний куточок і хата.

Це мама, татусь, сестричка ія,

Всі рідні ідрузів багато.

(Надія Красоткіна)

Третій віртуальний технік:Кожна людина найбільше любить той край, денародилась іживе. Кожний пишається своєю рідною країною. Пишаємося своєю Україною йми.

Четвертий віртуальний технік:Яка жвона, наша Україна? Зрозуміти ценам допоможе змагання між українознавцями ігеографами. Віртуальна мандрівка Україною починається!

VІ. Тематична фізкультхвилинка-подорож

Україна— рідний край
(встали, вийшли з-за парт, розвели руки всторони, ніби обіймаючи ними увесь простір),

Рідне поле, зелен гай
(повороти голови вліво-вправо, вгору-вниз),

Рідне місто йрідна хата
(повернулися один доодного, поплескали вдолоні, усміхнулися),

Рідне небо йрідна мати
(підняли руки догори йшвидко порухали кистями рук).

Стежкою всвіти підемо(ходьба),

З друзями— непропадемо!
(взялися заруки, пострибали).

(За Ярославом Скиданом)

Конкурс між українознавцями ігеографами.
Відповідати назапитання можуть усі учні.

Перший віртуальний технік:Яка жпрекрасна йвелична наша рідна Україна! Вона одночасно ідревня, іюна.

Другий віртуальний технік:Справді, яксамостійна держава, Україна з’явилася порівняно недавно. Однак її праматір— трипільська цивілізація, апотім— Київська Русь возвеличили Україну навесь світ.

Третій віртуальний технік:Наша «Машина часу» готова доподорожі!

Четвертий віртуальний технік:Увага! Зупинка— Київська Русь!

На слайдах презентації— світлини зсучасного Древнього Києва у «Парку Київська Русь», фрески із зображеннями походів, будівництва храмів, Київських князів.

VІІ. Систематизація вивченого матеріалу через театральну ейдетику

Звучить фонограма народної пісні «Ой з-за гір, з-за гір вилітав сокіл» увиконанні гурту співачок с.Кочерижки зДніпропетровщини. Починає роботу театральна студія. Наавансцену почерзі виходять Київські князі Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Володимир Мономах.

Володимир Великий:(Тримає вруках хрест і«срібну» монету, наякій викарбуваний тризуб).Любі мої нащадки! Я— Київський князь Володимир Святославович, ВолодимирІ, Володимир Великий, Володимир— «Ясне Сонечко». Вітаю вас у988році уКиєві. Саме цього року я, першим із руських князів, викарбував навласній срібній монеті святий Тризуб, аще охрестив Київську Русь. Замого князювання Київська Русь— матінка сучасної України— була великою, міцною, єдиною інайсильнішою державою завсі часи свого існування. Якя зміцнив державу? Насамперед, об’єднав воєдино розхитані міжусобними війнами малі йнемічні князівства, авідтак— усі українські землі. Люди жили успокої, тому щоя зміг досягнути згоди зсусідніми державами: Польщею, Болгарією, Чехією, Грецією. Воював лише зпеченігами, які час від часу нападали зі сходу інищили села йміста. Для зміцнення Київської держави завжди тримав убойовій готовності ратні полки іфлот. Завдяки ним увійшов уКрим. Яне стидався допомагати бідним, сиротам, калікам, старцям. Церква задобрі справи визнала мене Святим.

Під час монологу Володимир Великий прикріплює надошці таблички-піктограми, склавши утакий спосіб візуальну пам’ятку.

Ярослав Мудрий:(Тримає вруках книгу «Руська правда»).Я— Ярослав Володимирович, син Володимира Великого. Вітаю вас у1054році, останньому році мого князювання. Бажання мого батька бачити свій народ освіченим дало мені змогу полюбити книжки імудрі науки. Ястворив першу вКиївській Русі бібліотеку, відкрив школи, дедіти вивчали грамоту, іноземні мови, ремесла. Заце внароді мене прозвали Мудрим. Аще ястворив найстаріший наРусі звід законів «Руську (Ярославову) правду», дебули записані норми поведінки, заякими люди мали чесно жити усвоїй державі.

Прикріплює таблички надошці.

Володимир Мономах:(У руках тримає берестяну грамоту, наякій написані «Повчання Володимира Мономаха дітям»).Доброго усім здоров’я! Я— Київський князь Володимир Мономах— перенесу вас до1113року, першого року свого князювання наКиївському престолі. Яповажаю традиції своїх дідів-прадідів івірю, щовиховувати дітей слід на їхніх чесних вчинках. Упевнений, щонайголовніший засіб виховання— освіта. Тому склав для вас «Повчання». Дослухайтеся доних— івиростете справжніми Людьми:

 • Що вмієте, того незабувайте, ачого невмієте, того навчайтесь,— якбатько мій, дома сидячи, знав п’ять мов, через тей честь йому була в інших країнах.
 • Ніколи немайте гордощів усвоєму серці ів розумі.
 • Поклявшись, непереступайте клятви, бозагубите душу свою.
 • Годуйте бідних іподавайте сиротам.
 • Не дайте сильним губити людину. Хто бне був, правий чивинний перед вами, невбивайте іне веліть убивати його, негубіть християнської душі.
 • Старих шануйте, якбатька, амолодих, якбратів… При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, із рівними імолодими мати згоду ібесіду вести без лукавства, ащонайбільше розумом вбирати. Нелютувати словом, неганьбити нікого врозмові, несміятися.
 • У домі своєму нелінуйтеся.
 • Брехні остерігайтесь… від того душа гине ітіло.
 • Найбільше шануйте гостя, звідки бвін довас неприйшов.
 • Хворого навідайте, покійника проведіть востанню дорогу, бовсі мисмертні.
 • Не проминіть ніколи людину, непривітавши її, ідобре слово їй мовте.
 • На світанні, побачивши сонце, зрадістю прославте день новий іскажіть: «Господи, додай мені літа доліта, щоб ячестю йдобром виправдав життя своє».
 • Якщо забуваєте про це, точастіше заглядайте вмою грамоту: імені небуде соромно, івам буде добре.

Перший віртуальний технік:

Більше, ніж самого себе,

Я люблю свою хатину…

Бо мене вцій кращій зхат

Колисала рідна мати,

Вчила перший крок ступати,

Перше слово вимовляти.

(Олекса Кобець)

Другий віртуальний технік:Справді, наша велика Україна складається змільйонів маленьких домівок, декожен із нас живе.

Третій віртуальний технік:Авелична історія нашої держави сплетена зі стрічечок-історій нашої маленької батьківщини.

Четвертий віртуальний технік:Увага! Зупинка— місто Ніжин!

Перший віртуальний технік:

Тут звір ходив,

І мамонт бивнем бив,

Аж поки льодовик його непереміг.

Прапращур наш ці землі полюбив

І оселився, збудувавши дім.

Другий віртуальний технік:

Пройшли віки…

Наш Ніжин ріс, горів,

І знову ріс,

Здіймаючись зруїн.

Боронив Русь,

Гнав незваних заброд.

На ярмарки скликав чесний народ…

Третій віртуальний технік:

Тут Гоголь перші твори написав,

Тут Галицький людей всіх лікував.

Маленький Корольов мріяв літати.

Шишко йСамокиш вчились малювати.

Великих ніжинців злічить несила:

Колиска цеталантів— місто-диво!

(Лариса Петренко)

Виходить бабуся усмушковій шапці.

Четвертий віртуальний технік:Бабусю! Ачого цеви так дивно вирядилися? Навіщо собі наголову чоловічу шапку нап’яли?

Бабуся:Перш ніж насміхатися, краще бпоцікавилися легендами рідного міста. Запрошую вас доНіжина 1709року:

Коли шведська армія воювала наземлях України,

Вирішили непрохані гості заглянути йдо Ніжина нагостини.

То нечорна грозова хмара сунула зпротилежного берега Остра,

То ядра зі шведських гармат уціляли поніжинській фортеці тамостах.

Та сміливим ніжинцям захищати своє місто було невперше,

Чоловіки, діди, козаки інавіть діти

Стояли навалу непохитно івперто.

Але сили були нерівні,

Ось-ось підійде ворожа кіннота,—

І загине місто опівдні.

Тоді вийшли вперед відважні жінки:

«Ану ж, одягайте жінок учоловічі баранячі шапки!».

І враз навалу стало втричі більше захисників,

Що влучно стріляли взагони нещадних ворогів.

Не бачили шведи раніше стільки козачого війська— почали втікати.

А сміливі ніжинці прогнали ворогів тай повернулись дорідної хати.

Дізнався цар Петро Іпро кмітливість ніжинських козачок ідозволив їм носити цючоловічу одяганку. Тож увеликі свята жінки щей через 100років одягали ці реліквії, вшановуючи пам’ять своїх предків.

(Лариса Петренко)

Перший віртуальний технік:Якя люблю своє місто!

Другий віртуальний технік:Воно найкраще місто наЗемлі, бов ньому живемо ми!

Звучить «Козацький марш». Виходять козаки.

Третій віртуальний технік:Увага! 1775рік.

Четвертий віртуальний технік:Уцьому році була ліквідована Запорізька Січ, але козацька звитяга йсила духу невтратили своєї значущості йдо наших днів.

Козаки:Ми— козаки!

Перший козак:Козаки— цевільні люди!

Другий козак:Козаки— безстрашні люди!

Третій козак:Козаки— борці заволю, занароду кращу долю!

Перший козак:Козак— чесна, смілива людина!

Другий козак:Найдорожча йому— Батьківщина!

Третій козак:Кожен козак повинен знати івиконувати заповіді козаків. Нумо, писарю, зачитай їх нашим юним друзям.

Козаки роздають грамоти із заповідями кожному учню. Писар читає заповіді, учні повторюють заним.

Писар:

Заповіді козаків:

 • Честь ідобре ім’я для козака дорожчі зажиття.
 • По тобі судять про все козацтво інарод твій.
 • Козаки всі рівні управах.
 • Будь працьовитий, неледарюй.
 • Служи вірно своєму народу, ане керманичам.
 • Дотримуйся слова. Слово козака багато важить.
 • Поважай старших, шануй старість.
 • Тримайся віри предків, живи зазвичаями свого народу.
 • Загинь, атовариша виручай.
 • Бережи свою родину. Служи їй прикладом.

Присягайте, щоВкраїну будете любити, щовивчатимете історію ітрадиції українського народу, готуватимете себе розумово, фізично іморально, щоб чесно івіддано служити українському народу в ім’я нашого становлення незалежності та нашогопроцвітання. Клянуся!

Учні:Клянуся!

VІІ. Тематична фізкультхвилинка-руханка

Виконуєтьсясидячи.

Учитель:Діти! Витільки-но присягнули навірність Україні. Ачи знаєте ви, щоце значить? Давайте перевіримо. Якщо вивважаєте, щолюбов доУкраїни виражається вбережливому ставленні доприроди йдовкілля,— подайте один одному руки. Якщо виповажаєте дорослих, живете узлагоді зоднолітками,— доторкніться долоньками один доодного, щиро усміхніться. Якщо вививчаєте рідну мову, співаєте українські пісні,— сплетіть руки вгорі. Якщо вивпевнені, щотреба зповагою ставитись додержавних символів України,— устаньте. Давайте завжди будемо дарувати оточуючим лише добро ілюбов,— поплескайте вдолоні.

VІІІ. Майстер-клас. Виготовлення колажу «Україна— єдина країна»

Майстер-клас проводять народні майстри разом зі зберігачами народних скарбів.

Перший майстер:Міць інезборимість нашої країни залежить від кожного мешканця України.

Другий майстер:Міць держави— цеми звами!

Третій майстер:Тож давайте сплетемо символічний надміцний віночок, яким скріпимо всі кордони нашої незалежної держави, щоб жодний заброда незміг їх розірвати.

Четвертий майстер:Апотім щей передамо через свої долоньки захисникам Вітчизни своє тепло, віру, надію йсподівання нанайскоріший мир іспокій унашій державі.

Учні беруть блакитні йжовті стрічки, які лежать уних напартах, ісплітають їх водне блакитно-жовте кільце— символічний вінок. Уцей час зберігачі народних скарбів озвучують відповіді зкарток, розповідаючи, із яких квітів удавнину дівчата плели вінки. Закінчивши роботу, народні майстри прикріплюють «вінок» накарту України, щона дошці. Учні беруть дорук прості олівці іобводять свою долоню нааркушах жовтого йблакитного паперу. Обвівши— вирізають фігури ножицями.

ІХ. Рефлексія. Складання порад

Учитель:Запишіть на «своїх» паперових долоньках поради, які допоможуть усім мешканцям нашої країни жити вмирі ізлагоді.

Учні пишуть і, озвучуючи, прикріплюють накарту таким чином, щоб вся площина карти всередині віночка стала блакитно-жовтою. Наслайдах презентації— світлини подій Помаранчевої революції 2004року таРеволюції Гідності 2013–2014рр.

Перший віртуальний технік:Часи запорізьких козаків давно вже стали історією. Але козацька звитяга, мужність, віра всправедливість, бажання захистити свою неньку-Україну від чужоземних заброд живуть удуші кожного українця-патріота.

Другий віртуальний технік:Через небажання терпіти брехню, насилля, несправедливість патріоти виходять наВсеукраїнський Майдан для захисту своїх демократичних прав, якце було під час Помаранчевої революції 2004року.

Третій віртуальний технік:Під час Революції Гідності 2013–2014рр. усі прогресивні українці повстали, щоб захистити моральну цінність кожної людини, її рівність серед інших людей, незалежно від посади, звання чивіросповідання.

Четвертий віртуальний технік:Уцій боротьбі, захищаючи наші звами права, загинули кращі сини йдоньки неньки-України. Схилімо жголови над створеним нами символічним вінком іподумки перенесімо його наМайдан Незалежності доміста Києва.

Учитель:Ушануємо хвилиною мовчання Героїв Небесної сотні, воїнів та загиблих, які віддали своє життя занашу свободу, честь і єдність України.

Учні вшановують хвилиною мовчання Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих.

Х. Підсумок уроку— флешмоб

Учні виходять наавансцену, міцно беруться заруки ійдуть поміж парт, вигукуючи слова-відповіді із завдань, записаних на індивідуальних картках. Останні слова «Україна— єдина йнеподільна» вигукують усі разом.

Учитель:

Україно! Тимусиш здолати

Усіх вороженьків, щонищать нам хату,

І душу калічать, щоволею диха...

У Господа молим: врятуй нас від лиха!

Борись, Україно! Защастя ідолю,

За небо безхмарне іусміх дитячий,

Щоб постріл гармат невідлунював болем

У серденьку мами, щокровію плаче...

(Юрій Старчевод)

Звучить пісня «Квітуча Україна»,
слова імузика Наталії Май.

Кiлькiсть переглядiв: 952

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/images/ato/YngsNCPRz0A.jpg

/Files/images/metodkabnet/razdelitel_33.gif

Директор школи Корнієнко Олександр Григорович 5-71-62
 Заступник директора з виховної роботи Симоненко Лариси Борисівни 5-23-66  Соціальний педагог школи Берлюти Оксани Вікторівни 5-23-66  Психолог школи 5-23-66
 Кримінальна міліція у справах неповнолітніх тел. 5-29-86  Районний відділ освіти тел. 5-70-76  Служба у справах неповнолітніх тел. 5-58-76  Соціальна служба у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-44-40  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-13-06  Управління праці та соціального захисту населення. Відділ звернення громадян та соціальних виплат дітей та молоді тел. 5-26-38  Відділ з призначення допомоги тел. 5-60-39
Гаряча лінія
 Всеукраїнська дитяча лінія тел. 0-800-500-21-81 ( безкоштовно, анонімно )  Кабінет « ДОВІРИ » тел. 5-44-40 ( анонімно )  Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96  Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8,тел. 228-87-83  Міжнародний Гуманітарний Центр „Розрада”, тел 234-83-68  Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей: тел. 0-800-500- 33 -50  Телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї : тел. 044– 451- 5- 451  Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309

Дата останньої зміни 24 Квітня 2022

Цей сайт безкоштовний!