КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МИРОНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів №3

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08800,м.Миронівка, вул.40-річчя Перемоги,33 тел.5-71-62, 5-23-66

mironowka – zosh 3 @ ukr. net web – адреса zosh 3. at . ua

«___»____________2018р. №________

Протокол загальних зборів педагогічного колективу, батьківського колективу, ради школи та громадськості Миронівської ЗОШ І-ІІІ ст.№3

від 06.08.2018року

Присутні -42 чоловік

Повістка денна:

1.Звіт директора школи Корнієнка О.Г. про свою роботу у 2017– 2018н.р.

2.Обговорення виступу директора школи. Оцінка роботи директора школи.

По першому питанню порядку денного виступив директор школи Корнієнко Олександр Григорович. Системно проаналізувавши свою діяльність у 2017-2018навчальному році, персональний внесок у підвищення рівня організації рівня навчально-виховного процесу директор зосередився на питаннях: 1.Загальна інформація про школу

Миронівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 є комунальною власністю Миронівської районної Ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Миронівської РДА.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1989 році.

У 2017\2018 навчальному році у школі працювало 60педагогічних працівників і 19 із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 688 учнів у 28 класах – комплектах, середня наповнюваність класів становить 24 учні. 2.Кадрове забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільності їх розстановки Забезпеченість педкадрами 100%. Кожен учитель отримав сертифікат про проходження курсів за програмою «Intel».

3.Реалізації завдань методичної роботи школи

Діє система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі, педколектив працює над проблемою школи «Взаємозв‘язок творчих можливостей вчителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учнів».

У школі працювало 8 методичних об‘єднань та 2 творчі групи. 4.Навчальна діяльність учнів

Протягом 2017-2018 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно зорієнтоване навчання і виховання школярів.

Учні нашої школи є постійними активними учасниками районних та обласних олімпіад.Цього року 47 учнів школи стали призерами районних олімпіад та учасниками обласних і 6 учнів стали переможцями обласних олімпіад. Учні школи стали переможцями мовно-літературного конкурсу імені Шевченка –5 переможців у районі,1 в області, 1-в Україні та в конкурсі Петра Яцика- 6 переможців і призерів. Активно учні школи включилися у конкурси Всеукраїнського рівня «Геліантус», «Соняшник»,»Кенгуру», «Левеня». Ці учні були відзначені дипломами учасника, а вчителі, які їх підготували – подяками Управління освіти і науки Київської ОДА.

За підсумками навчального року 39 учнів продемонстрували високий рівень навчальних досягнень. Серед 64 дев‘ятикласників 5 учнів отримали свідоцтво з відзнакою, а із 21випускника 11класу один учень отримав золоту медаль і одна учениця срібну.

У 2017-2018 н.р. методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, з урахуванням вимог Концепції «Нової української школи», рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти, Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 20.09. 2017р. «Про структуру та організацію методичної роботи в 2017-2018н.р.»

Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, згідно річного плану роботи школи, враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, методична робота здійснювалась через колективну, групову та індивідуальну форми роботи.

У поточному навчальному році у школі якісний склад педагогічних працівників становив: 62 учителі (з них 4 – сумісники) , у тому числі з вищою освітою – 60, мають педагогічні звання: старший учитель -15, учитель-методист - 16; вищу кваліфікаційну категорію має - 49 педагогів, І кваліфікаційну категорію – 6 педагогів, ІІ кваліфікаційну категорію – 2 педагоги, кваліфікаційну категорію спеціаліст – 5 педагогів.

Педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. продовжував працювати над реалізацією ІV етапунауково-методичної проблеми «Взаємодія творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня».

Важлива роль в організації методичної роботи належала шкільному методичному кабінету. У ньому зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, методична література, матеріали для роботи над проблемою школи (поповнюються), зібрані кращі розробки уроків учителів-предметників, матеріали ППД. Методичний кабінет школи працював за Положенням та відповідним планом роботи методичного кабінету. Ці документи розглянуті і затверджені методичною радою школи.

Педагогічні ради в школі - центр вироблення нових підходів, поглядів, лабораторія педагогічної майстерності педагогів. У 2017-2018н.р. були проведені такі педради:

1.Аналіз результатів роботи педагогічного колективу за 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрями розвитку школи на ІV етапі роботи над науково-методичною проблемою.

2.Стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з предметів естетичного циклу.

3.Спільна діяльність школи та батьківської громади щодо формування ціннісних ставлень особистості.

4. Стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів початкових класів та біології.

5. Вплив психологічного клімату на духовний розвиток учнів.

6. Стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії.

7. Фахова компетентність учителя – важлива умова при впровадженні Державних стандартів у школі.

8. Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань. Робота ради була спланована згідно науково-методичної проблеми школи, проводилися засідання, на яких розглядалися і вирішувалися важливі питання навчально-виховної роботи, науково-методичної проблеми району, звіти роботи методичних об'єднань, атестації, участі вчителів школи в конкурсах, підготовка до олімпіад, вивчення нормативних документів, огляд новинок методичної літератури.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- інноваційний пошук учителя. Осмислення уроку як результат застосування інноваційних технологій.

- фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів освіти.

- використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості;

- про шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності.

- обмін досвідом з проблеми формування загальних та предметних навичок.

- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсі творчих робіт МАН;

- хід атестації педагогічних працівників;

- про підготовку узагальнених матеріалів на виставку-ярмарок передовихпедагогічних ідей ;

- творчий звіт « Педагогічна майстерність – похідна професіоналізму вчителя».

- підведення підсумків методичної роботи за 2017-2018 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2018-2019 н.р.

Впродовж року було проведено:

-круглий стіл «Освіта майбутнього: перспективи розвитку»(листопад);

-конкурс «Учитель року» (листопад);

- методичний тиждень «Від творчості вчителя- до творчості учнів». (лютий);

- фоторепортаж з уроків(лютий);

- педагогічні читання « В.Сухомлинський – видатний педагог і вихователь»(січень);

- презентація «Роль бібліотеки у національно- патріотичному вихованні учнів;(березень);

- виставка літератури: «Освітній процес в контексті концепції «Нова українська школа»(квітень);

- психолого-педагогічні семінари: «Особливості роботи вчителя з емоційно нестійкими школярами», «Психологія брехні», «Фактори, що впливають на розвиток і саморозвиток педагогів», «Причиниі фактори негативних проявів у поведінці дітей». «Особистісне і професійне самовдосконалення індивідуального підходу до учнів у процесі навчання», «Емоційна готовність педагогів до інновацій». (протягом року); «Методи психологічної взаємодії з учнями».

- засідання методичної ради «Розвиток творчих здібностей як засобу самовираження особистості» (березень);

-педагогічна рада «Фахова компетентність педагога як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів в освіті»(травень).

З метою вдосконалення професійної та фахової майстерності педагогів проводився методичний тиждень відкритих уроків вчителів,що атестуються «Розвиток професійної компетентності вчителя – можливості, механізми, проблеми». (лютий). Уроки були проведені нависокому та достатньомуметодичному рівні. Згідно вимог до проведення сучасного уроку були проведені відкриті уроки : математики в 3А класі(вч.Шайда Л.М.), англійської мови в 11 класі (вч. Сидорова В.А.), відкриті виховні години: Сидорова В.А.(8-Б клас), Купцова Т.М.(3-Б клас), Бреус С.П.(6-В клас), Берлюта О.В.(9-Б клас).

Вся методична робота була спрямована на розвиток ініціативи і творчості педколективу в процесі вирішення проблеми інтенсифікації навчально-виховного процесу, на покращення та вдосконалення системи знань, умінь і навичок учнів через впровадження інноваційних технологій.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад,шкільних та районнихсемінарів, інших методичних заходів.

Було забезпечено інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів шляхом випуску листків «Вісті з уроку» та методичних бюлетенів, організовано роботу шкільної атестаційної комісії.

Особлива увага в школі приділялася інноваціям, які спрямовані на розвиток особистісно орієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів. З метою обміну досвідом з цих питань на базі школи були проведені семінари учителів англійської мови (вчителі Сидорова В.А., Кириченко Н.М.), біології (вчителі Попроцька С.В.,Закрева Г.Я., Шепітко Н.П.), бібліотекарів шкіл району( Іскандарова Т.Г., Семенюта С.А.), вчителів початкової школи ( Шайда Л.М.),

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи, програми та розробки методичних рекомендацій:

1.Кириченко Н.М.З досвіду роботи.Захист навколишнього середовища. Планування уроків англійської мови в 9 класі.

2.Попроцька С.В. з досвіду роботи. Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології та географії.

3. Шепітко Н.П. Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання на уроках географії, економіки, біології.

4. Закрева Г.Я. Методичні рекомендації щодо формування предметних компетентностей через самостійну роботу учнів на уроках біології.

5. Соловйова С.П. З досвіду роботи. Плани- конспекти уроків з природознавства з теми: «Рослини, тварини і середовища їх існування».

6. Іскандарова Т.Г. Методичні рекомендації щодо проведення Днів краєзнавства в бібліотеці.

7. Бондаренко Т.І. З досвіду роботи. Розвиток креативного мислення учнів початкових класів на уроках природознавства.

8. Шайда Л.М. З досвіду роботи. Розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів на уроках математики засобами дидактичнох гри.

9. Купцова Т.М. З досвіду роботи. Розробки уроків літературного читання із використанням інтерактивних вправ.

10.Сидорова В.А. З досвіду роботи. Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови для формування в учнів комунікативних компетентностей.

11.Семенюта С.А. з досвіду роботи. Методичні рекомендації щодо системи бібліотечно-бібліографічних знань школярів.

Постійно ведеться робота з учителями, які мають труднощі в організації навчально-виховного процесу.

Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку.Проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Вчителі за графіком проводили підсумкові контрольні роботи, результати яких узагальнювали й обговорювали на засіданнях методичних об’єднань.

В організації своєї роботи голови методичних об’єднань широко використовували різні форми організації методичної роботи:

- панорами методичних новинок;

- ярмарки педагогічної творчості;

- семінари-практикуми;

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- консиліуми.

У школі активно діяли шкільні методичні об'єднання, творча група вчителів фізики «Пошук». Керівниками МО є творчі, ініціативні педагоги.

Методичне об'єднання учителів естетичного циклу (Н.Л. Крутоголов). Протягом року було проведено педагогічні гостини «Розвиток ключових і предметних компетентностей особистості шляхом використання групових форм роботи», ярмарок педагогічних ідей «Розвиток особистості школяра засобами використання інноваційних форм навчання», круглий стіл «Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».

Членами методичного об'єднання вчителів початкових класів (керівник Дрифан С.В. ) проведено дискусію «Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися», презентація творчої майстерності вчителя «Досвід. Пошук. Результат».

Члени МО вчителів природничо-математичного циклу провели засідання: круглий стіл «Формування предметних компетентностей у школярів через використання групових форм роботи», семінар «Використання ігрових методів навчання як засіб формування творчої пізнавальної активності учнів».

Члени МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу провели засідання: «Розвиток життєво творчих компетентностей учнів на основі особистісно орієнтованого підходу в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку», «Нові методики та підходи в організації позакласної роботи з метою підвищення інтересу учнів до культури рідного краю».

Члени МО вчителів математики провели засідання: «Екологічні задачі як засіб реалізації міжпредметних зв’язків», «Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь та нерівностей»

Члени МО вчителів фізичного виховання провели засідання: Особливості процесу навчання фізичного виховання молодших школярів», «Формування соціальних компетентностей учнів через використання інноваційних методів і форм роботи на уроках фізичного виховання».

Члени творчої групи «Пошук» провели педагогічну студію «Практичне застосування знань у нестандартних умовах», засідання Патентного бюро, панораму творчих знахідок «Робота з обдарованими дітьми у системі безперервної фізико-математичної освіти».

Методичним об'єднанням класних керівників керує заступник директора з виховної роботи Л.Б. Симоненко. Головне завдання МО класних керівників – розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.

Діяльність МО була спрямована на розв’язання таких завдань:

- постійне підвищення рівня методичної підготовки;

- обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю;

- використання інноваційних та інтерактивних форм і методів виховання.

Удосконалення педагогічної майстерності класних керівників у школі здійснюється згідно з планом МО. Найголовнішим у методичній роботі є надання реальної, особистіснозначущої допомоги класним керівникам у розвитку їхніх професійних компетенцій. Вона має відносно безперервний характер, ґрунтується на аналізі навчально-виховного процесу, надає можливості кожному класному керівнику бути активним учасником у плануванні, розробці програм підвищення педагогічної майстерності.

МО класних керівників працювало над проблемою «Взаємозв’язок творчих можливостей учителя й учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня, формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу»

Протягом року було проведено 5 засідань : «Визначення основних напрямків методичної роботи на 2017-2018начальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників», «Формування у школярів національної свідомості та почуттясправжнього патріотизму»,«Діяльність класного керівника щодо забезпечення умов для творчого розвитку особистості учня», «Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави», «Підбиття підсумків виховної роботи за рік».

Класними керівниками Миронівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ефективно упроваджуються інноваційні виховні технології:

- модулі;

- проектна технологія;

- особистісно орієнтована технологія;

- ігрова технологія;

- технологія саморозвитку особистості;

- колективні творчі справи.

Складовими виховних технологій є форми організації діяльності та методи як засоби впливу на учнівську молодь, серед яких пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До таких методів належать: учнівські проекти, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з моралістичним характером, інтерв’ю, метод відкритої трибуни, анкетування, ситуаційно-рольові ігри тощо. Дані форми і методи використовуються класними керівниками школи відповідно до напрямків виховання, хоча при цьому використовуються і традиційні: свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки та ін.

Питання виховної роботи були заслухані на педраді та узагальнені наказами по школі.

Слід відмітити позитивні зрушення у позакласній роботі: учні брали активну участь у всіх запланованих заходах; зменшилась кількість порушень дисципліни та порядку в школі.

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надавалися консультації вчителям про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення консультацій, нарад при директорові, експрес-консультації за публікаціями фахових газет та журналів, роботою науково-педагогічного інформатора (кер.Іскандарова Т.Г.).

Основне завдання методичної служби полягало в тому, щоб включити учителів у процес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами були передбачені різні форми роботи: індивідуальна робота над методичною темою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів та методичної літератури.

Систематично і цілеспрямовано проводились тематичні консультації, індивідуальна робота. Практичними порадами та глибоким аналізом роботи вчителям допомагали заступники директора з НВР.

У школі було організовано цільове і системне відвідування уроків, спрямоване на глибоке вивчення змісту та методики уроку. На основі колективної думки готувався узагальнений аналіз відвіданих уроків, в основу якого був покладений синтез найбільш суттєвих позитивних і негативних тенденцій, що переважають у навчально-виховному процесі, було вироблено рекомендації щодо подальшого розвитку перших й усунення інших.

Протягом 2017/2018 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного і професійного рівня вчителів школи на курсах перепідготовки при КОІПОПК. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 15 педагогів.

Методична робота стимулювала педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії. За наслідками атестації у 2017/2018 навчальному році було встановлено кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії: Попроцькій С.В., Шайді Л.М.,Кириченко Н.М.

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання вчитель-методист – Сидоровій В.А., Бондаренко Т.І.

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, звання старший вчитель – Шепітко Н.П., Закреві Г.Я., Купцовій Т.М., Соловйові С.П.

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію,звання Провідний бібліотекар – Іскандаровій Т.Г., Семенюті С.А.

Аналізуючи діяльність школи щодо вирішення зазначених проблем, слід відзначити, що педагогічний колектив працював над їх реалізацією, про що свідчать результати роботи, а саме:

- досягнуто якісно нових результатів навчання і виховання: порівняно з попереднім роком, зросла на 5% якість знань учнів, і на кінець року становить 48%;

- значно зріс рівень педагогічної майстерності учителів. Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально методичну освіту вчителів, підвищувала їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів.

Свідченням ефективності методичної роботи є якісні показники навчання й виховання дітей.

Учні школи під керівництвом класних керівників, учителів -предметників упродовж року були учасниками конкурсів, акцій, операцій різних рівнів. Вихованці членів МО брали участь у конкурсах ім. Шевченка(6 переможців), ім.П. Яцика(8переможців),олімпіадах з основ наук (47 призових місць). 5 учнів стали переможцями обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з основ наук, 1 учениця конкурсу ім.Т.Шевченка.

Методична рада звертала увагу й на те, що необхідно індивідуалізувати роботу з обдарованими і здібними учнями на МО вчителів початкових класів (кер.Дрифан С.В.).

Переважна більшість учителів на своїх уроках впроваджували інноваційні технології, готуючись до уроків, використовували не лише методичну літературу, матеріали фахових видань, а й інтернет ресурси. Усі мають добрі навички роботи з комп'ютером, постійно займаються самоосвітою. Розробки уроків, позакласних заходів учителі розміщувалися на сайті школи.

Протягом 2017-2018 навчального року систематично здійснювався контроль за процесом навчальної діяльності, проводилися моніторинги якості знань, умінь та навичок учнів, їх розвитку та наступної корекції.

При визначенні навчальних досягнень учнів підлягали аналізу:

- рівень оволодіння розумовими операціями: аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

- ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

- цілісність, повнота, наочність, обґрунтованість, правильність відповідей.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень.

Учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, складає 13%, учнів, які мають високий рівень навчання, 10%, достатній – 36%, середній – 41%. Викликає занепокоєння показник якості знань учнів. У цьому році він складає – 48%. Даний факт свідчить про низькій рівень організації індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а також з учнями, які мають одну або дві оцінки з предметів середнього навчального рівня (5- 8 класи).

З вище сказаного видно, що методична робота у 2017-2018 н.р. була спрямована на розв’язання педагогічної проблеми школи, але є ще багато нерозв’язаних завдань, над якими необхідно попрацювати всьому колективу.

Перш за все, це:

1.Підвищення результативності роботи школи. Для цього методичній службі необхідно спрямувати свої зусилля на:

- підвищення якості навчання і рівня навчальних досягнень учнів через співпрацю вчителів, учнів, батьків;

- ширше впроваджувати в роботу вчителів інтерактивні форми роботи;

- збільшити використання комп’ютерних технологій в навчально -виховному процесі, для цього необхідно постійно підвищувати інформаційно - комп’ютерну грамотність вчителів.

2.Підвищення результативності участі учнів в олімпіадах, конкурсах через:

- систематичну роботу з обдарованими та здібними учнями ;

- здійснення діагностики і постійне оновлення банку обдарованих дітей.

3.Підвищення творчої активності педагогів:

- висвітлення проведених заходів на сторінках періодичної преси та в методичних виданнях;

- приймати участь у районному конкурсі «Учитель року»;

- проводити моніторинг педагогічної діяльності вчителя з метою індивідуальної корекції роботи;

- підвищення творчої ініціативи методичних об’єднань .

Отже, слід зазначити, що методична роботапротягом2017-2018н.р. проводилася на достатньому рівні.

Згідно річного плану та на виконання наказу по школі від 04.04.2018 року №26 «Про проведення державної підсумкової атестації», з 29 травня по 05 червня у школі була проведена державна підсумкова атестація для учнів 9-х класів з української мови, математики та предметів за вибором. Згідно плану роботи були своєчасно проведені організаційні заходи, якісно здійснювалась організація початку та проведення атестації.Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів визначено інструктивно-методичним листом МОН України, згідно розкладу, затвердженого дирекцією школи. Тексти атестаційних робіт були розроблені вчителями та обговорені на засіданні методоб‘єднання вчителів певних циклів,погодженні методичною радою школи та затвердженні директором. Оцінювання виконаних робіт здійснювалось відповідно до орієнтованих вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Підсумки державної підсумкової атестації додаються у додаток.

Результати навчальних досягнень учнів 9-х класів

за результатами державної підсумкової атестації у 2017/2018 н.р.

Предмет Клас Кіль- кість учнів В Д С П Якість знань В Д С П Розбіжність між річним оціню- ванням і ДПА
Українська мова 22 3(14%) 8(36%) 11(50%) 0 50% 2(9%) 7(32%) 13 (59%) 0 +10
Українська мова 20 6(30%) 9(45%) 4(20%) 1(5%) 75% 2(10%) 9(45%) 8(40%) 1 (5%) +20
Українська мова 22 5(23%) 11 (50%) 4(18%) 2(9%) 73% 7(32%) 11 (50%) 4(18%) 0 -8
Математика 22 2(9%) 7(32%) 7(32%) 6(27%) 41% 2(9%) 6(27%) 7(32%) 7 (32%) +5
Математика 20 4(20%) 6(30%) 9(45%) 1(5%) 50% 4(20%) 5(25%) 10 (50%) 1 (5%) +5
Математика 22 8(36%) 7(32%) 4(18%) 3(14%) 68% 7(32%) 8(36%) 4(18%) 3 (13% 0
Правознавст- во 22 3(14%) 6(27%) 13(59%) 0 41% 2(9%) 7(32%) 13 (59%) 0 0
Українська література 20 6(30%) 9(45%) 5(25%) 0 75% 3(15%) 11 (55%) 5(25%) 1 (5%) +5
Біологія 22 4(18%) 13 (59%) 5(23%) 0 77% 4(18%) 10(4%) 8(36%) 0 +14

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу Миронівської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 за результатами ЗНО

2017/2018 н.р.

Назва предмету Кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Українська мова та література 21 8(38%) 12(57%) 1(5%) 0
Математика 10 2(20%) 2(20%) 6(60%) 0
Англійська мова 4 0 4(100%) 0 0
Історія України 12 4(33%) 8(67%) 0 0
Географія 12 1(8%) 8(67%) 3(25%) 0
Фізика 3 0 0 3(100%) 0
Біологія 1 0 0 1(100%) 0

5.Організація пункту реєстрації учасників і пункту тестування зовнішнього незалежного оцінювання на базі школи

У нашій школі організований пункт тестування за рішенням Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Цього року відбулося одне тестування з української мови та літератури для абітурієнтів з навколишніх міст і сіл Миронівського, Богуславського та Кагарлицького районів. У школі підготовлено 30 педагогів, які вміло проводять ЗНО, виконуючи усі необхідні умови для організації роботи пункту ЗНО. 6.Виховна та позакласна робота

Педагогічний колектив школи працював над забезпеченням всебічного розвитку особистості, сприянням самовихованню самореалізації учнів вихованням загальнолюдських цінностей, патріотизму,

втілюючи в життя такі модулі: «Джерела особистості», «Патріотом бути зобов’язаний», «Я, родина, Україна», «У світі прекрасного», «Кобзарева струна не вмира», «Хай серце не втрачає доброти».

Діє учнівський комітет «Юнікс».

7.Правовиховна робота

У навчальному закладі організовано такі форми правового навчання і виховання: лекції, бесіди, круглі столи на правову тематику; зустрічі із працівниками правоохоронних органів та лікарями, правовий всеобуч для батьків та учнів; індивідуальна робота з важковиховуваними учнями, анкетування, тренінги. Проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику.

8.Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. Кількість дітей із пільгових категорій: дітей-сиріт -3 позбавлених батьківського піклування – 7; ДІТЕЙ З інвалідНІСТЮ – 28, з них 14 учнів навчаються інклюзивно та 3– на індивідуальному навчанні 9.Профорієнтаційна робота

У школі проводиться профорієнтаційна підготовка молоді,проводяться виховні години, родинні свята. Учні школи беруть участь у районному заході «Ярмарок професій», днях відкритих дверей у навчальних закладах Києва та Білої Церкви, району тощо.

10.Співпраця з батьками.

Педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створеннянайсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини.Класні керівники тісно співпрацюють із сім‘ями своїх вихованців: відвідують (по потребі) дитину вдома, спілкуються з родиною, ведуть телефонні розмови. Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківські, педагогічні та правові лекторії за проектом «Родина. Батьківська твердиня», які ми проводимо під час батьківських зборів.

11.Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у школі обладнано медичний кабінет, де працює шкільна медсестра, яка може завжди надати першу невідкладну допомогу. Щорічно на базі ЦРЛ і діти і вчителі та працівники школи проходять медичний огляд.

12.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку».

В навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим ще залишаються високими (хоч і нижчі за минулий рік) показники травматизму дітей на уроках фізкультури.За рік 4 випадки дитячого травматизму.

Після кожного випадку складаються акти , відбираються пояснення вчителів і дітей, аналізуються причини.

13.Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація школи, педагогічний, трудовий та батьківський колективи постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.

Коридори, вестибюлі поповнилися новими виставками творчих робіт учнів: це художня виставка Собко В., Тимошенко А. та Соляник Ірини. У всіх класах закуплено нові дошки, відремонтовано чи відреставровано парти і стільці, закуплено учительські столи і стільці, придбано меблеві стінки, на вікна встановлено жалюзі. Проводиться ремонт силами батьків. За минулий навчальний рік від батьків до благодійного фонду надійшло 17960 гривень,за які я відчитувався весною і буду відчитуватися восени. Завдяки підтримці відділу освіти та Миронівської РДА у ШКОЛІ ВІДРЕМОНТОВАНО ОПАЛЕННЯ У КОРИДОРАХ МОЛОДШОГО КОРПУСУ ТА В КОМПЮТЕРНОМУ КЛАСІ. НА ЦЕ ВИТРАЧЕНО 60 ТИС. ГРН.

За кошти відділу освіти відремонтована їдальня та частина харчоблоку. Наразі проходить ремонт у актовій залі школи. У вестибюлі школи будується інклюзивно-ресурсний центр. За великої участі батьків майбутніх першокласників та підтримки районної влади підготовлені класні кімнати для першокласників. На це витрачено близько 45 тис.грн. на заміну підлоги, 8 тис. на освітлення та левова частка батьківських коштів на проведення ремонтів у класах. Надійшла також допомога від депутата обласної ради Даниленка А.С.

14.Управлінська діяльність. Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів – предметників і виховної роботи класних керівників.

Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу.

В обговоренні виступили:

-Резніченко Л В. (голова батьківського комітету 10Б класу). Директор у своєму виступі звернув основну увагу на глобальні проблеми, але я сама знаю скільки ще роботи зроблено ним повсякденної, рутинної. Усі ми бачимо ці результати, адже, не секрет, що престиж нашої школи і в районі, і в місті зростає. Це завдяки і педагогічному колективу і директору, зокрема. Пропоную оцінити роботу директора на «задовільно».

-Івченко Т.М. (мама випускниці 11 класу). Я хочу від імені батьків і дітей подякувати Олександру Григоровичу за його роботу. Приєднуюсь до пропозиції щодо оцінки роботи.

-Куравська І.Д. (член батьківського комітету 7Б класу). У школі створені усі умови для навчання дітей. Педколектив приділяє належну увагу позакласній роботі, підтримує обдарованих дітей, спортсменів

Тому висловлюю вдячність їм і підтримую оцінку роботи директора на «задовільно».

Слухали: Вибори лічильної комісії.

Ухвалили: Вибрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Крутоголов Н.Л.

Секретар комісії – Яценко Л.О.

Член комісії – Бондаренко Б.М.

Виступили. Крутоголов Н.Л. яка оголосила результати голосування. У голосуванні взяли участь 42особи Роботу «задовільно» оцінили 42 особи

Ухвалили: Результати голосування затвердити

Голова зборів Деньга Р.М.

Секретар Берлюта О.В..

Кiлькiсть переглядiв: 760

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/images/ato/YngsNCPRz0A.jpg

/Files/images/metodkabnet/razdelitel_33.gif

Директор школи Корнієнко Олександр Григорович 5-71-62
 Заступник директора з виховної роботи Симоненко Лариси Борисівни 5-23-66  Соціальний педагог школи Берлюти Оксани Вікторівни 5-23-66  Психолог школи 5-23-66
 Кримінальна міліція у справах неповнолітніх тел. 5-29-86  Районний відділ освіти тел. 5-70-76  Служба у справах неповнолітніх тел. 5-58-76  Соціальна служба у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-44-40  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-13-06  Управління праці та соціального захисту населення. Відділ звернення громадян та соціальних виплат дітей та молоді тел. 5-26-38  Відділ з призначення допомоги тел. 5-60-39
Гаряча лінія
 Всеукраїнська дитяча лінія тел. 0-800-500-21-81 ( безкоштовно, анонімно )  Кабінет « ДОВІРИ » тел. 5-44-40 ( анонімно )  Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96  Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8,тел. 228-87-83  Міжнародний Гуманітарний Центр „Розрада”, тел 234-83-68  Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей: тел. 0-800-500- 33 -50  Телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї : тел. 044– 451- 5- 451  Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309

Дата останньої зміни 12 Лютого 2021

Цей сайт безкоштовний!