/Files/images/_0ltsey/images.jpg

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ ШКОЛИ.


Міжнародно-правові акти:

Декларація прав людини

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці


/Files/images/1_veresnya/1_klas/1.png,Mce_.5GWwO_72QI.png.pagespeed.ce.5GWwO_72QI.png

Методичний порадник 2018/2019

Закони України

від 17.03.16
№1038-VIII
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України

Постанова

від 02.02.2016

№971-VIII
Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році

ЗАКОНИ УКРАЇНИ


від23.05.1991
№1060-XII
Про освіту
від11.07.2001
№2628-III
Про дошкільну освіту
від13.05.1999
№651-XIV
Про загальну середню освіту
від22.06.2000
№1841-III
Про позашкільну освіту
від10.02.1998
№103/98-ВР
Про професійно-технічну освіту
від01.07.2014
№1556-VII
Про вищу освіту
від04.07.2002
№40-IV
Про інноваційну діяльність
від13.12.1991
№1977-XII
Про наукову і науково-технічну діяльність
від25.06.1993
№3322-XII
Про науково-технічну інформацію
від27.01.1995
№32/95-ВР
Про бібліотеки і бібліотечну справу
від05.02.1993
№2998-XII
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
від04.02.1998
№74/98-ВР
Про Національну програму інформатизації
від10.02.1995
№51/95-ВР
Про наукову і науково-технічну експертизу
від11.07.2001
№2623-III
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
від 20.11.2012
№5498-VI
Про професійно-технічну освіту
від13.01.2005
№2342-IV
Про забезпечення організаційно-правових умовсоціального захисту дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування
Редакція
від 08.06.2013, підстава243-18
Про охорону дитинства
від 04.07.2013
№410-VII
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (зміни до статті 3)
від 06.09.2012
№5203-VI
Про адміністративні послуги

Постанова

від18.06.2014
№1520-VII
Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ

 1. Національна доктрина розвитку освіти
 2. Національна стратегія розвитку освіти.
 3. Державний стандарт початкової загальної освіти.
 4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
 5. Конвенція про права дитини.
 6. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 7. Концепція профільного навчання у старшій школі.
 8. Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
 9. Педагогічна Конституція Європи

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
 2. Положення про державну підсумкову атестацію.
 3. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
 4. Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".
 5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
 6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 7. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.
 8. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
 9. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
 10. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.
 11. Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.
 12. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.
 13. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.
 14. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 15. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.
 16. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
 17. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
 18. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.
 19. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.
 20. Положення про психологічну службу.
 21. Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.
 22. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
 23. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
 24. Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
 25. Положення про малу академію наук учнівської молоді.
 26. Положення про групу продовженого дня.
 27. Положення про куточок живої природи.
 28. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.
 29. Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів.
 30. Положення про вечірню (змінну) школу.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

 1. Порядок закінчення 2013-2014 навчального року та проведення ДПА
 2. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року.
 3. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році.
 4. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих у 2013/2014 н.р.
 5. Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2014".
 6. Типові навчальні плани початкової школи
 7. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
 8. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи.
 9. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
 10. Типова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності.
 11. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
 12. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.
 13. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 14. Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.
 15. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах.
 16. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 17. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.
 18. Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.
 19. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
 20. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.
 21. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
 22. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.
 23. Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.
 24. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.
 25. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
 26. Інструкція про службові відрядження.
 27. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.
 28. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 29. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 30. Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.
 31. Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
 32. Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів.
 33. Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 34. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу державною інспекцією навчальних закладів України
 35. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.
 36. Про використання навчальної літератури у ЗНЗ.
 37. Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 38. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів.
 39. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 40. Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 41. Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах.
 42. Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
 43. Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
 44. Порядок державного інспектування навчальних закладів
 45. Програма здійснення внутрішнього контролю у загальноосвітньому навчальному закладі

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ШКОЛІ

 1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
 2. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.
 3. Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів.
 4. Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.
 5. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.
 6. Інструкція по інвентаризацї.
 7. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності.
Кiлькiсть переглядiв: 841

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

/Files/images/ato/YngsNCPRz0A.jpg

/Files/images/metodkabnet/razdelitel_33.gif

Директор школи Корнієнко Олександр Григорович 5-71-62
 Заступник директора з виховної роботи Симоненко Лариси Борисівни 5-23-66  Соціальний педагог школи Берлюти Оксани Вікторівни 5-23-66  Психолог школи 5-23-66
 Кримінальна міліція у справах неповнолітніх тел. 5-29-86  Районний відділ освіти тел. 5-70-76  Служба у справах неповнолітніх тел. 5-58-76  Соціальна служба у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-44-40  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту тел. 5-13-06  Управління праці та соціального захисту населення. Відділ звернення громадян та соціальних виплат дітей та молоді тел. 5-26-38  Відділ з призначення допомоги тел. 5-60-39
Гаряча лінія
 Всеукраїнська дитяча лінія тел. 0-800-500-21-81 ( безкоштовно, анонімно )  Кабінет « ДОВІРИ » тел. 5-44-40 ( анонімно )  Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96  Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8,тел. 228-87-83  Міжнародний Гуманітарний Центр „Розрада”, тел 234-83-68  Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей: тел. 0-800-500- 33 -50  Телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім’ї : тел. 044– 451- 5- 451  Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309

Дата останньої зміни 24 Квітня 2022

Цей сайт безкоштовний!